Kopjacët (0)

Shkruar nga

Baki Goxhaj

Postuar më 2006

05 June

Fenomeni i kopjimit është një nga praktikat më negative dhe artificaile për të kaluar klasën.

Është thënë: “Kush kopjon, ngelet në klasë” dhe është bërë kjo fjalë fryma e moszbatimit të rregullave. Të gjithë e thonë atë e vetëm pak i largohet kopjimit; pak e thonë e akoma më pak e zbatojnë pjesën e dytë të saj. E kështu rrjedh jeta studentore e lidhur pazgjidhshmërisht me jetën pedagogeske. [ Lexo më shumë → ]