Sot, më 25 shtator 2012 Top Channel hodhi shashkën e radhës për të matur pulsin e muslimanëve shqiptarë. Në një artikull që flet për përmasat e mjekrës së Russell Crowe, Top Channel tekstualisht thotë:

Pak muaj më parë e pamë edhe në mbipeshë, aq sa të mos njihej, ndërsa në ditët e fundit, Crowe është shfaqur me një mjekër të ngjashme me ato të terroristëve islamikë. [artikulli]

Read More